articles

پروژه های در دست طراحی

طراحی معماری پروژه مسکونی دوبلکس واقع در استان کرمان با زیربنای 390 متر مربع ،همراه با روف گاردن و فضای سبز

شروع طراحی : اسفند ماه 1397

urmia house design : urmia _iran

طراحی ساختمان مسکونی ، موقعیت ارومیه 1398چ

پروژه معماری مسکونی
شیراز _ایران